Thời gian gỡ hàng rào thuế quan

/Tag:Thời gian gỡ hàng rào thuế quan

Thời gian gỡ hàng rào thuế quan

Xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan: Xu thế tất yếu của quá trình hội nhập 10:02, 27/06/2014      PGS.,TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG (Taichinh) -(Tài chính) Việt Nam đã, đang và sẽ hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Trong quá trình hội nhập, việc xóa bỏ hàng rào thuế [...]

2018-07-30T00:13:56+00:00 Tháng Bảy 30th, 2018|Categories: Tin tức tổng hợp|Tags: |