Giờ tàu Hà Nội Hải Phòng

//Giờ tàu Hà Nội Hải Phòng

Giờ tàu Hà Nội Hải Phòng

Lịch Tàu‎ > ‎

Giờ tàu Hà Nội Hải Phòng

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu HP1

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 6:0 6:0
Gia Lâm 5 6:16 6:14
Cẩm Giàng 40 6:56 6:54
Hải Dương 57 7:20 7:15
Phú Thái 78 7:48 7:46
Thượng Lý 98 8:15 8:13
Hải Phòng 102 8:25 8:25

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP3

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Long Biên 0 9:28 9:28
Gia Lâm 3 9:48 9:36
Cẩm Giàng 38 10:33 10:25
Hải Dương 55 10:55 10:52
Phú Thái 76 11:23 11:21
Thượng Lý 96 11:50 11:48
Hải Phòng 100 12:0 12:0

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP5

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 15:20 15:20
Long Biên 2 15:30 15:27
Gia Lâm 5 15:45 15:38
Cẩm Giàng 40 16:28 16:22
Hải Dương 57 16:52 16:48
Phú Thái 78 17:21 17:19
Thượng Lý 98 17:48 17:46
Hải Phòng 102 18:0 18:0

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP7

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hà Nội 0 18:27 18:27
Long Biên 2 18:38 18:35
Gia Lâm 5 18:54 18:47
Cẩm Giàng 40 19:33 19:31
Hải Dương 57 19:58 19:52
Phú Thái 78 20:26 20:24
Thượng Lý 98 20:53 20:51
Hải Phòng 102 21:5 21:5

Chiều Về Giờ Tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu HP2

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hải Phòng 0 18:45 18:45
Thượng Lý 4 18:57 18:55
Phú Thái 24 19:22 19:20
Hải Dương 45 19:55 19:47
Cẩm Giàng 62 20:17 20:15
Gia Lâm 97 21:1 20:58
Hà Nội 102 21:15 21:15

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP2

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hải Phòng 0 6:10 6:10
Thượng Lý 4 6:22 6:20
Phú Thái 24 6:46 6:44
Hải Dương 45 7:18 7:12
Cẩm Giàng 62 7:40 7:38
Gia Lâm 97 8:32 8:20
Long Biên 100 8:40 8:40

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu SP6

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hải Phòng 0 9:5 9:5
Thượng Lý 4 9:17 9:15
Phú Thái 24 9:41 9:39
Hải Dương 45 10:8 10:5
Cẩm Giàng 62 10:30 10:28
Gia Lâm 97 11:18 11:11
Long Biên 100 11:29 11:26
Hà Nội 102 11:37 11:37

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP8

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Hải Phòng 0 15:0 15:0
Thượng Lý 4 15:12 15:10
Phú Thái 24 15:37 15:34
Hải Dương 45 16:5 16:2
Cẩm Giàng 62 16:31 16:25
Gia Lâm 97 17:26 17:12
Long Biên 100 17:37 17:34
Hà Nội 102 17:45 17:45
Đánh giá
product image
Đánh giá bởi
1star1star1star1star1star
Lượt đánh giá
5 based on 4 votes
Thương hiệu
isuzu hải phòng - đại lý ô tô isuzu việt phát
Tên sản phẩm
Giờ tàu Hà Nội Hải Phòng
Giá
VNĐ 9999999999
Call Now Button